Velikost textu

Přibyl nový památný strom

 

Chtěl bych se s Vámi podělit o novou zajímavost v našem okolí. Zaujal mne totiž článek v Žateckém a lounském deníku ze čtvrtka 23. listopadu 2006 od redaktorky zn. vvn. Cituji:

„Pěkný šestiramenný jilm na břehu Ohře na rozhraní katastrálního území Loun a Černčic,  přibyl do seznamu státem chráněných stromů na Lounsku. Jilm objevila v břehovém porostu, přibližně pod bývalým masokombinátem, ing. Olga Salačová, která na odboru životního prostředí lounské radnice pečuje o ochranu přírody a krajiny. Strom má šestiramenný kmen, celá skupina tak má ve výšce 1,30 metru nad zemí obvod kolem 4,86 m a strom je asi  25 metrů vysoký. „   

Co to jsou vlastně památné stromy?

Stromy jsou rostliny nejbližší člověku. Díky jim můžeme dýchat, dávají nám dřevo a plody. Tvoří charakter krajiny, jsou její nedílnou součástí. Dožívají se s lehkostí několika set let. Dnes starých stromů najdeme kolem sebe málo -  v parcích, zámeckých či klášterních zahradách, v lesních rezervacích nebo jen tak v krajině větru a dešti napospas. Takové stromy si zaslouží když ne ochranu, tak alespoň naši pozornost před krátkodobými projekty rozvoje, před všemi těmi garážemi, markety a silnicemi.

Za památné stromy, jejich skupiny nebo stromořadí je možno prohlásit dřeviny vynikající svým vzrůstem, věkem, významné krajinné dominanty, zvlášť cenné dřeviny a v neposlední řadě historicky cenné stromy, které připomínají historické události nebo jsou s nimi spojeny různé pověsti a báje. Je nutné zdůraznit, že zatím nebyla stanovena podrobnější kriteria, a snad ani nebudou, ve formě parametrů obvodu kmene, výšky nebo stáří pro zařazení mezi památné stromy. Mohou to být i stromy mladé, ke kterým se váže historická událost.

Mimořádně významné stromy, jejich skupiny a stromořadí lze vyhlásit rozhodnutím OOP (pověřené obecní úřady) za památné stromy. Ty je zakázáno poškozovat, ničit a rušit v přirozeném vývoji. Jejich ošetřování je prováděno se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil. Je-li potřeba památné stromy ochránit před škodlivými vlivy okolního prostředí, vymezí pro ně OOP ochranné pásmo, ve kterém lze stanovené činnosti a zásahy provádět jen s jeho předchozím souhlasem. Pokud tak neučiní, má každý strom základní ochranné pásmo ve tvaru kruhu o poloměru desetinásobku průměru kmene měřeného ve 130 cm nad zemí.

Památné stromy jsou podle zákona 114/1992 Sb. evidovány v ústředním seznamu ochrany přírody.

Obce se prostřednictvím svých orgánů zapojují do ochrany přírody a krajiny ve svých územních obvodech. Vyjadřují se zejména k vyhlašování a rušení zvláště chráněných území, památných stromů a jejich ochranných pásem. Podnět k tomu může podat orgánu ochrany přírody každý občan. K výběru památných stromů je třeba přistupovat uvážlivě jak z hlediska důvodů jejich ochrany, tak i zdravotního stavu.

Památné stromy se rozdělují do tří kategorií:

a)    kategorie – kmetského věku (starší 400 let)

b)    kategorie – zralého věku (200 až 400 let)

    c)    kategorie – čekatelé, mladého věku (mladší 200 let).

Péče o památné stromy a jejich ochrana představuje výraznou oblast ochrany přírody. Jsou svědky minulosti, jejíž odkaz přenášejí do naší současnosti a ponesou jej dál do budoucnosti. Ty nejstarší mají ve svých letokruzích zapsány doby před šesti až devíti sty léty, ty nejmladší jsou dnes vysazovány při různých pamětihodných událostech. Proto má význam možná větší, než jsme si ochotni připustit, věnovat péči těmto stromům, ošetřovat je a chránit především před lidskou zlovůlí, protože lidská zloba, vandalismus je to, co nejvíce ohrožuje nejenom stromy a přírodu, ale i nás samotné. Jaký má člověk vztah k přírodě, takový má vztah i k ostatním lidem a k životu.

Závěrem bych Vám chtěl sdělit, kde jediný památný strom v katastru naší obce najdete. Pokud půjdete na procházku podle řeky k Vršovicím, zahněte před mostem na panelovou cestu a asi po deseti minutách chůze uvidíte napravo přečerpávací stanici, ke které se po docela slušné cestě dostanete. Tam již památný jilm spatříte.

Petr TománekKontakt

Obec Černčice,
Jiráskova 223,
439 01 Černčice

tel. sekretariát: 415 676 331
tel. starosta: 724 179 640 
e-mail:  oucerncice@cerncice.cz
            

Úřední hodiny

 pondělí a středa  7:00 - 11:30    12:00 - 17:00

Novinky na email 

Jak budeme nakládat s těmito údaji?

Mapový portál

mapový portál

Čas poslední aktualizace: 30.03.2019 000 20:43       Oficiální stránky obec Černčice © 2011       webdesign: Origine

počítadlo.abz.cz